Kernwaarde

Luisteren naar wens en passie van de opdrachtgevers, vertalen in eenvoud, inhaleren van de kwaliteit van de omgeving, de natuur, de ontstaansgeschiedenis, inventariseren en respecteren van elke bijzondere waarde van de bouwplek, sturend en prikkelend mogelijkheden ontdekken en vervolgens samen laten resulteren naar een functioneel passend tijdloos ontwerp, is de basis van het gedachtengoed van Bouwbureau de Zuidwesthoek.

Werkzaamheden

Bouwbureau De Zuidwesthoek is een onafhankelijk bouwkundig ontwerp- en adviesbureau dat faciliteert in alle voorkomende ontwerp- en advieswerkzaamheden van het eerste verkennende en informerende gesprek tot de oplevering van bouwen in een ruime zin van het woord.

Start

Een eerste kennismakend en verkennend gesprek geeft elke opdrachtgever tijd om de juiste aanpak te kiezen.